Jste zde

Domů » Erasmus pro mladé podnikatele

Program pro začínající podnikatele

Program pro začínající podnikatele

Program je určen novým podnikatelům (NE): do této kategorie spadají všichni ti, kdo zahájili svou samostatnou či společnou podnikatelskou činnost maximálně před 3 lety (36 měsíci) nebo ji doposud nezahájili, ale k tomuto kroku se chystají a mají pro tyto účely vypracovaný podnikatelský plán včetně podrobné finanční analýzy.

Projekt těmto podnikatelům nabízí možnost využití nabídky zahraničního pobytu u zkušeného podnikatele (ze stejného či příbuzného podnikatelského oboru, nebo i z oboru zcela odlišného, který však s jeho podnikatelským záměrem spojuje obdobný podnikatelský model) s cílem získat potřebné zkušenosti pro posílení a zvýšení hodnoty vlastní firmy či podnikatelského záměru.

Pro účast na programu EYE je uchazeč povinen vyplnit přihlašovací formulář on-line, přiložit vlastní CV v anglickém jazyce (Preferován je formát EUROPASS) a podnikatelský plán. Ze zprostředkovatelských organizací (IOs) doporučených systémem si zvolí v závislosti na zeměpisné vzdálenosti tu nejoptimálnější (V České republice působí dvě organizace v Praze a jedna v Brně).

Následně bude žádost uchazeče o účast posouzena zvolenou organizací, která je současně oprávněna provést následující kroky:

  • Zamítnout žádost v důsledku formálních nedostatků.
  • Vyžádat si podrobnější informace k motivaci účastníka v programu, k předložené oblasti podnikání či přímo k obchodnímu plánu, a tedy i odeslat žádost zpět žadateli a vyčkat na doplnění požadovaných upřesňujících údajů.
  • Schválit žádost o účast na projektu.

V okamžiku schválení účasti lze prostřednictvím databázového propojení se všemi zprostředkovatelskými organizacemi v Evropě začít pracovat na „spárování“ nového podnikatele na hostitelský podnikatelský subjekt (HE).

Párování, spojení může být navrženo uchazeči jeho zprostředkovatelskou organizací či vyhledáno samotným novým podnikatelem, který může zprostředkovatelské organizaci sám navrhnout podnikatelské subjekty HE zahrnuté v projektu, jejichž předmět podnikání koreluje s podnikatelskými cíli žadatele. Po stanovení strukturovaného programu výměnné akce bude zprostředkovatelská organizace podporovat uchazeče NE formou měsíčního financování (v rozsahu od jednoho měsíce do šesti měsíců maximálně) a spolupodílet se na financování nákladů spojených s pobytem uchazeče v zahraničí.

Částka této finanční podpory je stanovena v příslušné tabulce a mění se v závislosti na jednotlivých cílových zemích zařazených do programu EYE.

Přihlásit Newsletter

. . . . . .

Přihlášením se k odběru informačního newsletteru projektu ICE budete mít zajištěn přístup k veškerým aktuálním informacím o programu EYE, stejně jako k propagačním a prezentačním materiálům, které projekt ICE poskytuje podnikatelským subjektům, kteří projeví zájem o účast na programu. Na této stránce naleznete již zaslané newslettery a možnost přihlášení k automatickému odběru prostřednictvím svého e-mailu.