Jste zde

Domů

Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele

Program Erasmus pro mladé podnikatele je podporován Evropskou komisí – hlavním řídicím subjektem podporujícím výměnné akce pro mladé podnikatele, kteří právě zahájili nebo plánují zahájit vlastní podnikatelskou činnost. Díky programu EYE budou mít možnost získávat zkušenosti od podnikatelů z ostatních zemí, které se projektu EYE účastní.

Program nabízí ekonomickou podporu (grant) novým podnikatelům, kteří procházejí výměnným programem mobility. Tato ekonomická podpora spočívá v částečném krytí cestovních nákladů, nákladů na ubytování a stravu po dobu pobytu v zahraničí.

Projekt nabízí nové možnosti a výhody pro obě zúčastněné strany - účastnické subjekty – tedy jak pro začínajícího podnikatele, který vyjíždí na výměnný pobyt do hostitelské země, tak i pro zkušeného podnikatele, který může využít podpory Evropské Unie pro rozvoj vlastní obchodní činnosti.

Způsoby a možnosti účasti nového podnikatele či zkušeného podnikatelského subjektu na projektu EYE jsou uvedeny v dalších sekcích těchto webových stránek.

Přihlásit Newsletter

. . . . . .

Přihlášením se k odběru informačního newsletteru projektu ICE budete mít zajištěn přístup k veškerým aktuálním informacím o programu EYE, stejně jako k propagačním a prezentačním materiálům, které projekt ICE poskytuje podnikatelským subjektům, kteří projeví zájem o účast na programu. Na této stránce naleznete již zaslané newslettery a možnost přihlášení k automatickému odběru prostřednictvím svého e-mailu.